Kontakt informacije

Gr~i}a Milenka 31 (ugao sa ju`nim Bulevarom), Vra~ar,
11 000 Beograd.
Telefoni za dostavu:
064-060-50-65
061-650-27-32